Obaveštenje u vezi korišćenja državnog zemljišta

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Сходно одредбама Закона o пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС 62/06) и Закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном  Земљишту (сл. гласник РС 41/09).
   

ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРАВУ ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ДА ПОДНЕСУ (ДОСТАВЕ) НЕОПХОДНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА ЈЕ:
        - ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ И
        - ПО ОСНОВУ УЗГОЈА ЖИВОТИЊА (СТОЧАРИ)

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ТРЕБА ДОСТАВИТИ ДО 20.08.2009. НА АДРЕСУ:
Трг слободе 10, Зрењанин  са назнаком за Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Неопходна документа

ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури

2. Извод из јавне књиге о евиденцији о непокретности или доказ о власништву на инфраструктури (грађавинска односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.

ПО ОСНОВУ УЗГОЈА ЖИВОТИЊА:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња.

2. Доказ о регистрованој фарми – решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ да је у поступку регистрације.

3. Уверење о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарског инспектора и

4. уверење о уматиченим животињама издата од пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство.

Непотпуна и неблаговремена документа се неће узети у разматрање.

                              

  Начелник одељења