Održan radni sastanak povodom strateških planova razvoja jedinica lokalnih samouprava

Predstavnici pokrajinskog Sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju organizovali su danas radni sastanak u Zrenjaninu, na kome su učestvovali predstavnici opština srednjeg i južnog Banata. Sastanak je, u ime grada domaćina, otvorio zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić.

 


Svrha sastanka je upoznavanje s aktivnostima Sekretarijata - tekućim i planiranim za 2010. godinu, pre svega u oblasti unapređenja kapaciteta lokalnih samouprava u strateškom planiranju, uključujući donošenje, implementaciju i praćenje indikatora strateških dokumenata i akcionih planova.
 
Nakon predstavljanja pojedinačnih iskustava opština i gradova u strateškom planiranju, načelno su formulisani predlozi mera koje će Sekretarijat uzeti u obzir u svom daljem radu, prvenstveno u komunikaciji i koordinaciji aktivnosti sa lokalnim samoupravama.