Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Скупштина

Одборници Скупштине града Зрењанина усвојили су данас већином гласова одлуку о покретању поступка прибављања око 11 хектара неизграђеног грађевинског земљишта за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, што је, како се наводи, од општег интереса за Град Зрењанин. Седница је сазвана због хитности поступка у вези са извођењем инвестиционих радова за пречишћавање отпадних вода.
 
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић објаснио је да је град ушао у процедуру јавно - приватног партнерства за централни пречистач отпадних вода и да је у обавези и да обезбеди парцеле на којима ће се постројење градити.

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Планом генералне регулације “Југоисток” у Зрењанину, грађевинско земљиште које обухвата, између осталих, и предметне парцеле, планирано је за површину јавне намене – за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. Оправданост и целисходност прибављања ових непокретности у јавну својину Града Зрењанина огледа се управо у томе да је обављање комуналне делатности од општег интереса за све грађане Града Зрењанина, да су предметне парцеле планским актом предвиђене управо за изградњу постројења за пречишћавање воде и пратећих објеката, као и да је у току поступак јавно-приватног партнерства за пројектовање, изградњу и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода на територији Града Зрењанина, на који је позитивно мишљење дала и Влада Републике Србије - Комисија за јавно-приватно партнерство.
 
Предметне парцеле у приобаљу Бегеја сада припадају АП Војводини, односно ЈП “Воде Војводине”, а данашњом одлуком од Покрајине ће бити затражено да Зрењанину пребаци парцеле како би оне биле обједињене са парцелама које су већ у власништву града и да се на тај начин испуне обавезе које су предвиђене јавно-приватним партнерством за изградњу пречистача отпадних вода.

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Тиме би се, рекао је Јањић, створила могућност да Град Зрењанин уђе у процедуру и одабир фирме која ће градити пречистач отпадних вода у том граду.
 
“Недостатак централног пречистача отпадних вода један је од највећих проблема у Зрењанину, јер је познато да имамо потпуно изграђену канализациону мрежу на територији града, а да се сва фекална канализација из свих домаћинстава сада излива у Александровачки канал и без пречишћавања одлази у Бегеј” рекао је он. 
 
Нагласио је да то није “проблем од јуче, ни од пре десет година, већ је то проблем од када постоји канализациона мрежа у Зрењанину”. 

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

Градоначелник: Зрењанин ће добити централни пречистач отпадних вода

“Знамо шта се дешава када се подигне ниво Дунава и Тисе, или када се затвори устава у Стајићеву и вода у Бегеју буквално стоји недељу, две или месец дана, а у граду се шири познат непријатан мирис” рекао је Јањић. 
 
Рекао је и да ће садашња градска власт, на чијем је челу, тај проблем решити, уз помоћ Владе Србије, а да је данашње доношење скупштинске одлуке први корак ка реализацији изградње пречистача отпадних вода у Зрењанину.
 
Незванично, вредност пројекта пречистача отпадних вода износиће између 25 и 27 милиона евра. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5390/Skustina_feb2020_0.jpg