Одржана последња седница Скупштине града у овом сазиву, преовладале комуналне теме

Скупштина
Одборници Скупштине града одржали су данас 34. седницу, последњу у овом сазиву, а дневни ред обухватио је 42 тачке. Расправљало се о комуналним темама, плановима регулације, отуђењу градског грађевинског земљишта, пословању јавних предузећа и установа, као и кадровским решењима у неколико надзорних, управних и школских одбора. Седницом је председавао Оливер Митровић, а делом и његова заменица Љуба Травица. 
 
Скупштина је верификовала све одлуке на које је претходну сагласност дало Градско веће, на седници одржаној прошлог четвртка. Међу њима су били и предлози одлука о изради или допуни планова детаљне или генералне регулације насељених места Меленци и Клек, комплекса “СОС Русанда” у КО Меленци, “Југоисток” у Зрењанину, као и детаљне регулације за далековод 110 kV TC Перлез - TC Зрењанин 2, затим Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене, Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе, Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин, на основу које су у градске манифестације уврштене и Спортске игре младих Србије, у месецу мају. 
 
 
 
Одлукама о отуђењу непокретности у јавној својини града и о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града на одређеним локацијама стварају се могућности, како је раније објаснио градоначелник Чедомир Јањић, да се изграде нови паркинг простори на купалишту “Пескара” и поред зграде Полицијске управе, у Улици Зорана Каменковића, на месту оронулог објекта некадашњег “Про-Бекома”.
 
Усвајањем предлога Одлуке о подизању спомен обележја скулптуралног дела “Stolperstein - Камен спотицања”, одборници Скупштине града омогућили су да Зрењанин буде први град у Србији у ком ће бити подигнуто такво спомен-обележје, у знак сећања на наше бивше суграђане, жртве Холокауста. По узору на више европских земаља, у којима је постављен већи број таквих обележја, у Зрењанину ће “Камен спотицања”, у виду малог камена величине 96 x 96 и висине 100 милиметара, са одговарајућим натписом, бити посвећен јеврејским породицама Елек, Екштајн, Кунстлер, Ђарфаш и Ивањи и налазиће се на пет локација широм града, на којима су становали припадници тих породица. Иницијативу за подизање спомен-обележја поднела је Јеврејска општина Зрењанин, а сагласност на предлог дало је и Министарство културе и информисања Републике Србије. 
 
Изменама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад града Зрењанина, делатност те установе је, након оснивања Центра за пружање услуга социјалне заштите у граду Зрењанину - “Мост”, сада у домену социјалне заштите без смештаја, а промењена је и адреса седишта Центра за социјални рад, с обзиром да се Улица Народног фронта сада зове Др Славка Жупанског. 
 
Планом рада Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2020. годину предвиђено је, између осталог, да тај новооснована установа пружа услуге социјалне заштите у Дневном центру “Алтернатива”, “Сигурној кући” за жене и децу жртве насиља и трговине људима, Прихватилишту за одрасла и стара лица и бескућнике и Дневном боравку за одрасла лица са сметњама у развоју. 
 
 
 
Усвојен је и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину, а тим документом обухваћене су 74 парцеле које су предвиђене за отуђење у току ове године и утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта. Планирана намена парцела је за стамбену изградњу - породично и вишепородично становање, радне и пословне зоне, спорт и рекреацију. 
 
У оквиру тачака које су се тицале пословања јавних предузећа и установа, усвојени су Извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2019. годину и прихваћена Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године, као и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2019. године. 
 
Усвојени су Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин, План рада Апотеке Зрењанин, Предлог Закључка о прихватању Измене Програма пословања “Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин, Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, Предлог Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈП “Градска стамбена агенција” Зрењанин, као и Предлог Закључка о доношењу Плана набавки Скупштине града Зрењанина, сви за 2020. годину.
 
У оквиру тачака у којима су разматрана кадровска решења, одборници су усвојили предлоге решења о разрешењу досадашњих и именовању нових чланова школских одбора у пет зрењанинских школа, у Надзорном одбору Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” и Управног одбора Туристичке организације града Зрењанина.
 
 
 
По завршетку седнице, заменик градоначелника Саша Сантовац рекао је да одлуке које су данас донете имају за циљ, пре свега, да урбанистички уреде град и насељена места, посебно истакавши неке од њих.
- Део неизграђеног земљишта у околини Градског базена предвиђен је као парковска површина и за спорт и рекреацију и тиме стварамо планске услове и могућност заинтересованим инвеститорима за градњу аква парка. Такође, једном од одлука отворили смо могућност наредном скупштинском сазиву да спроводи даље активности на избору партнера за градњу пречистача отпадних вода. Ми смо, на основу наших дописа и одлука Покрајинске владе, јуче потписали уговор о парцелама које су сада у власништву Града Зрењанина, чиме се омогућава реализација јавно-приватног партнерства за пречистач отпадних вода. Све ово биће добре полазне основе за даљи развој града у раду наредног сазива Скупштине који ће бити конституисан током јуна или јула месеца ове године - казао је Сантовац. 
 
Он се осврнуо и на извештај о раду Градске управе града Зрењанина за 2019. годину, рекавши да се ради о уобичајеном документу који се подноси сваке године, а да је претходну годину обележило повећање обима дигитализације у раду.   
- Увек говорим да може и да треба боље, јер грађани од нас очекују решавање свих проблема, али је чињеница да је доста тога урађено, захваљујући и дигитализацији која је спроведена, на чему морам да се захвалим некадашњој ресорној министарки, сада премијерки Ани Брнабић. Дигитализација је омогућила да се многи предмети брже завршавају и решавају у интересу грађана, а у складу с тим тежимо и да створимо максимално ефикасну Градску управу - поручио је заменик градоначелника. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5521/Skupstina_28022020_0.jpg