Čelnici lokalne samouprave uputili dopis RATEL-u

Gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov i predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton uputili su juče zajednički dopis Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL), u kom se od ove agencije zahteva dosledna primena Javnog saopštenja o prestanku rada svih emitera sa teritorije Grada Zrenjanina koji nisu dobili dozvole za emitovanje radio programa posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica.
 
Čelnici lokalne samouprave, u dopisu upućenom dr Milanu Jankoviću, izvršnom direktoru RATEL-a, ukazuju na neophodnost primene ovog RATEL-ovog dokumenta, kojim je, kao 31. avgust 2008. godine, preciziran datum do kog su emiteri bez dozvole dužni da obustave emitovanje programa. 
 
Mihajlov i Marton u dopisu podsećaju da su, na teritoriji Grada Zrenjanina, pravo na emitovanje radio programa dobili po jedan emiter na lokalnom i na regionalnom nivou, a da je "u etru" trenutno još nekoliko stanica, koje emituju programe mimo odluke RATEL-a.
"Smatramo da je nedopustivo da radio stanice bez dozvola i dalje nesmetano emituju svoje programe i pri tome ometaju stanice koje poseduju dozvole, stvarajući nelojalnu konkurenciju. Iskreno se nadamo da ćete postupiti u skladu sa Rešenjem o zabrani emitovanja programa bez dozvole" – kaže se, između ostalog, u dopisu, upućenom RATEL-u od strane Gradonačelnika Zrenjanina, dr Milete Mihajlova, i predsednika Skupštine grada, Aleksandra Martona.