Raspisan konkurs za podršku razvoju sela za 2009. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu. 
 
Sredstva se dodeljuju za :
- izgradnju i adaptaciju objekata u cilju bavljenja seoskim turizmom;
- nabavku repromaterijala sirovina u cilju održanja starih zanata ili neophodne opreme za obogaćenje sadržaja seoskog turizma;
- promociju seoskog turizma, manifestacije koje neguju udruženja žena u seoskim područjima;
- aktivnosti koje su usmerene na zapošljavanje žena u seoskim područjima.
 
Pravo učešća na konkursu imaju:
 
1. Fizička lica, odnosno nosioci poljoprivrednog gazdinstva, 
(Za izgradnju i adaptaciju objekata u cilju bavljenja seoskim turizmom, kao i za nabavku repromaterijala sirovina u cilju održanja starih zanata ili neophodne opreme za obogaćenje sadržaja seoskog turizma)
 
2. Preduzetnici, zemljoradničke zadruge,
(Za nabavku repromaterijala sirovina u cilju održanja starih zanata ili neophodne opreme za obogaćenje sadržaja seoskog turizma)
 
3. Crkve odnosno manastiri,
(Za nabavku repromaterijala sirovina u cilju održanja starih zanata ili neophodne opreme za obogaćenje sadržaja seoskog turizma)
 
4. Udruženja građana
(Za aktivnosti koje promovišu seoski turizam, za manifestacije koje neguju udruženja žena u seoskim područjima, kao i aktivnosti koje su usmerene na zapošljavanje žena u seoskim područjima) i
 
5. Stručne poljoprivredne službe
(Posebni projekti u oblasti ruralnog turizma)
 
Konkurs je otvoren od 7. jula do 10. septembra 2009. godine, a uslovi i potrebna dokumentacija za konkurisanje mogu se pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs ili u Odeljenju za lokalni ekonomski, ruralni razvoj i investcije u Gradskoj upravi Zrenjanina, kancelarija 131 ili na telefon 023 511 962