Наставак радова на траси обилазнице - у току адаптација далековода на његовом укрштању са саобраћајницом

Настављени су радови на траси обилазнице око Зрењанина, у делу укрштања саобраћајнице са Првомајском улицом и у току су активности на адаптацији високонапонског далековода, који је представљао главну сметњу за завршетак трасе обилазнице између Михајловачког и Темишварског пута.  
 
Како је раније појашњено, неће се изводити дислоцирање далековода који ометају завршетак радова, већ ће два стуба далековода бити подигнута на нове, надвишене бетонске стопе, односно на прописану сигурносну висину, док ће на трећем стубу бити изведено затезање проводника и замена изолатора, чиме ће бити испуњени услови којима се регулише ова материја. 
 
 
 
 
На далеководу ДВ 110 kV бр. 142/4, односно стубу предвиђеном за затезање проводника и замену изолатора, већ су обављени потребни радови, извршен је технички преглед и прошле недеље пуштен је напон.  
 
Предузећа “Енерготехника Јужна Бачка” из Новог Сада и “Електроисток изградња” Београд, које изводе посао на адаптацији далековода, тренутно припремају темељне јаме за градњу нових бетонских стопа, пошто су претходно демонтирана два стуба која ће бити замењена. Како наводе на терену, предвиђен рок за завршетак свих радова на далеководу је 28. март, укључујући и пуштање напона кроз проводнике на новим стубовима. Радове финансирају Град Зрењанин и компанија “Електромреже Србије” АД.
 
 
 
 
На овој локацији ЈП “Путеви Србије” извешће и радове на изградњи кружне расксрнице, на укрштању обилазнице и Првомајске улице, и спајању довршених сегмената трасе, у дужини од 400 метара.
 
У припреми је и пројекат завршне деонице обилазнице, између кружне раскрснице на Темишварском друму и индустријске зоне “Југоисток”. Урађена је експропријација и обезбеђени локацијски услови, за трасу дужине 3,7 километара, на којој је предвиђена градња кружне раскрснице на Лазаревачком друму, надвожњака преко железничке пруге Зрењанин-Панчево и пропуста преко Александровачког канала.  
 
 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6442/radovi_dalekovod_0.jpg