Право на повлашћено паркирање у зони диспанзера Дома здравља за родитеље или старатеље деце до дететове навршене прве године живота

Градско веће града Зрењанина усвојило је допуну Правилника о одређивању особа које могу остварити право на повлашћено паркирање на јавним паркиралиштима у граду Зрењанину, на основу које то право остварују родитељ/старатељ деце рођене од 1. јануара 2022. године, до дететове навршене прве године живота, и то на јавним паркиралиштима у улицама Светосавској, Караџићевој и на великом паркингу иза Дечјег диспанзера и Диспанзера за жене Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин. 
 
Како се наводи у одлуци, право на повлашћено коришћење паркинг места остварује родитељ/старатељ из Решења о родитељском додатку које доноси Одсек за друштвену бригу о деци и социјално укључивање Градске управе града Зрењанина. Право на паркирање возила у наведеним улицама може се остварити само за једно возило које је у власништву родитеља/старатеља детета или бабе и деде детета. 
 
Из Одељења за друштвене делатности Градске управе поручују да ће родитељи/старатељи деце који остварују право на повлашћено паркирање у складу с овом одлуком бити контактирани од стране Одељења, а уколико ипак желе да сами поднесу захтев за остварење права, могу то учинити у радном времену Градске управе, у канцеларији број 10 Одељења за друштвене делатности. 
 
Овом одлуком Градског већа проширује се Правилник о одређивању особа које могу остварити право на повлашћено паркирање на јавним паркиралиштима у граду Зрењанину, у ком су детаљно наведене све категорије лица која могу остварити право, као и критеријуми, начин и поступак за остваривање тог права. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6451/Grad_0.jpg